Bibliotek

Föreningen har en del böcker om biodling som kan lånas av medlemmarna. Vill du låna något från biblioteket tas kontakt med Krister Johansson

Följande titlar finns i vårt bibliotek:
Titel Författere Utgivningsår
Avelsarbete med honungsbin Broder Adam 1983
Bi till nytta och nöje
Biet, mäniskan och naturen Åke Hansson 1997
Biets Värld
Binas yngelsjukdomar  Henrik Hansen 1987
Biodling. Ett år i bigården Lechard Johannessoon/Birger Karlsson 1975
Biodlingens betydelse för fröodlingen  Åke Hansson 1961
Biskötsel och Växtodling Åke Hansson 1950
Biväxter  Åke Hansson 1975
Biväxter som alternativgrödor  Åke Hansson 1991
Boken om biavel och insemination Bert Thrybom 2009
Boken om Bina Alexander Lundgren/Gösta Notini
Boken om biodling
Drotningodling Ingvar Hedberg 1974
Drotningodling  i praktiken Gunnar Krantz 1991
Drottningodling  Sture Sjögren 1983
En Biodlares Bröd
Honnungsbiet i saga och sanning Artur Lundblom 1959
Jönköpings läns Biodlarförbund 1918-1968 1968
Lärobok i biskötsel Alexander Lundgren 1922
Min första sommar Studiehäfte 2006
Min andra sommar Studiehäfte 2006
Min biodling Broder Adam 1976
På jakt efter de bästa bistammarna Broder Adam 1985
Sjukdommar och parasiter Ingemar Fries & Preben Kristiansen
Vid flusteret Heninrich Storch 1952
Planläggning av ett avelsarbete – bi – avelsfrågor Kerstin Ebbesten SLU 1978
Honungsavkastning i förhållande till yngelmängd  och temperament Kerstin Ebbesten SLU 1978
Tvåstegsurval på bin och metodens inverkan på den  genetiska framstegstakten Kerstin Ebbesten SLU 1978