Kontakt

   Styrelsen

  • Danny Zwaard, ordförande, tfn 076-0250 747, rydaholmbiodlarna@gmail.com
  • Veronica Dahl, kassör,  veronica.dahl.68@outlook.com
  • Martina Jansson, sekreterare.
  • Inga-Maj Carlsson, ledamot.
  • Lars Einarsson, ledamot.
  • Maria Björk, ledamot.
  • Peter Thor, ledamot.
  • Petra Thor, ledamot.

Kursansvariga

Övriga kontaktpersoner Föreningen

Bitillsynsmän

Område Slätthög, Moheda, Mistelås:

Carina Sandgren
Tfn 0470-269 03 / 073-926 61 27
carina.sandgren@hotmail.com

Område Rydaholm, Tånnö, Voxtorp, Gällaryd:

Björn Dahlbeck
Tfn 0760-356646
dahlbackbjorn@gmail.com